Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2009

Lisebergs Trädgårdsdagar 8-10 maj

 pict0115

Om en dryg vecka startar Lisebergs Trädgårdsdagar. Där skall vi medverka med butik och workshop i Lisebergs Lustgård, Kryddträdgård vid grillscenen och trädgårdsföredrag på Taubescenen fredag 8 maj klockan 12.00.

 

Jag skall föreläsa om kontroversiella trädgårdar med John Tizzard, http://www.tizzard.se/, en av de designers som gästspelade på Gunnebo förra året. Det blir annorlunda, provocerande, överraskande trädgårdar från när och fjärran.

 

Jag är väldigt upptagen av recycling i år. Recycling är något som tydligt kommunicerar den ekologiska profilen på Gunnebo. Det kommer att synas och höras på föredraget och i den annorlunda kryddträdgården vid grillscenen som vi skall göra. Vi recyclar avfall från vår restaurang och ger det nytt användningsområde.

Tanken är att leka med betydelsen livsmedelsförpackning. Förpackningarna har innehållit livsmedel och de får nu ett nytt liv där de återigen innehåller livsmedel!

 Vi ses på Lisebergs Trädgårdsdagar! 

/Joakim

 För mer information besök: http://www.liseberg.se/sv/hem/Nojesparken/Tradgard-och-kultur/Tradgardsdagarna/

Ideas for Lisebergs Trädgårdsdagar 8th to 10th of may

In a week from now Lisebergs Trädgårdsdagar begins. We will participate with our shop and workshops in Lisebergs Lustgård, an herb garden by the barbeques scene and a lecture at Taubescenen Friday the 8th of may at 12.00.

 

The theme for the lecture is controversial gardens and my sidekick will be John Tizzard, http://www.tizzard.se/ ,who is one of the designers that made a great garden last year at Gunnebo. We will focus on different, provoking and surprising gardens from near and far.

 

I am very much into recycling this year. Recycling communicates one of the key values at Gunnebo, namely: the organic outlook. It will be seen and heard in the lecture and in the herb garden.

 

We recycle waste from our restaurant and give it a new meaning and use. The thought is to play with the meaning of food and drink containers. The containers originally contained food and drinks and now they will contain nourishment in a new way!

 

Hope to see you at Lisebergs Trädgårdsdagar next week!

 

/Joakim

For more information visit: http://www.liseberg.se/sv/hem/Nojesparken/Tradgard-och-kultur/Tradgardsdagarna/

 

(mer…)

Annonser

Read Full Post »

Vi har just avslutat en arkeologisk förundersökning vid platsen för det under tidigt 1800-tal förfallna och nedbrunna orangeriet. Cirka 40 centimeter lager av gräs och jord har försiktigt avlägsnat på utvalda partier för att finna spår efter det som en gång betraktades som Gunnebos vackraste byggnad.

Orangeriet var dock inte bara en byggnad rest för ögonfröjd. För trädgårdsmästaren var husets existens av största betydelse då det gällde hantering och förvaring av stilträdgårdens exotiska växter under vintern. Orangeriet innehöll också elegant inredda sällskapsrum för mindre sammankomster och kontemplation. Under sommarsäsongen nyttjades också byggnadens växthusdel som festlokal för familjen Hall med inbjudna gäster.

orangeri

Gunnebo orangeri. Akvarell av J.F. Weinberg.

Vi har under utgrävningarna funnit delar av orangeriets grundmurar, skärvor av porslin, fajans, tegel glas och diverse järndetaljer. Det är en häftig känsla att frilägga historiska byggnadsrester. Jag tänker på hur stenarbetarna vid Gunnebo under sent 1700-tal släpat, huggit och passat in dessa grundstenar. Med yrkesskicklighet byggd på mångårig erfarenhet och efter arkitekt Carlbergs anvisningar har stenfundamenten vuxit fram och dimensionerats för att bära byggnadens laster.

utgrävning

Sakletande utgrävare. Arkeologistuderande Anna Sörman-Johansson och utgrävningsledare arkeolog Göte Nilsson-Schönborg.

Det är en underlig känsla att ha historia på drygt 200 års avstånd, men ändå kunna ta på den. Några hundra kilo sten och en handfull porslinskross blir länken mellan det förflutna och nuet, men lika mycket ett spännande avstamp in i framtiden.

Jag tillhör en ständigt växande skara engagerade personer som hoppas på ett återuppförande av Gunnebos orangeri. Vi är nu i en kunskapsuppbyggande fas i vilken den arkeologiska förundersökningen bidragit med värdefull information utöver de originalritningar, skisser, brev och andra historiska dokument vi i dag förfogar över. Så fortsätter vi återskapa en av Europas vackraste och mest fascinerande lantegendomar.

 

Ta väl hand om er,

Stefan Karlberg

Bäst just nu:

Att motionslöpa utomhus.

Read Full Post »

Äntligen känns det som om våren har anlänt på riktigt. Säsongspersonalen har börjat och vi har nya entusiastiska praktikanter från trädgårdsskolor till vår hjälp. Vårbruket kan starta på allvar. Det har gått bra med våra tidiga sådder, purjo, kronärtskocka, kardon, kål och basilika har grott fint och börjat växa till sig i drivhuset. Vi fortsätter sådd, skolning och krukning i drivhuset av alla långa kulturer.

     Vårstädning i Gamla Köksträdgården/Tidying up in the Old Kitchen Garden.

Samtidigt kan vi börja vårstäda trädgården och jordbearbeta köksträdgårdarna. Som trädgårdsmästare utvecklar man ett speciellt förhållande till jord och välbrunnen stallgödsel. Jord och gödsel är vårt svarta guld, det mest attraktiva och värdefulla som överhuvudtaget finns! På Gunnebo är arbetet med jorden en härlig och viktig del av trädgårdssäsongen. Det är nu vi lägger grunden för sommarens framgång eller misslyckande.  Jag skulle vilja gå så långt att säga att den kraft som vi med våra kroppar lägger ner i jorden på våren avgör hur mycket som jorden ger tillbaka i form av skörd. Samtidigt har vi naturens krafter med oss eller ibland emot oss och de får vi anpassa oss till och parera så gott det går. 

Nu börjar den roligaste och mest intensiva tiden i trädgården! 

/Joakim 

Bäst just nu: Alla glada och ivriga medarbetare i trädgården!

pict0005Trädgårdspersonalen framför drivhuset/The gardeners and students in front of the greenhouse.

 

Finally it feels like spring has truly arrived

The staff for the season has started working and we have enthusiastic students from garden schools helping us out. Spring activities in the garden can start on a full scale. So far we’ve been successful with our early seedlings: leek, artichoke, cardon, kale, and basil have made a good set off and started growing in the greenhouse. We go on with sowing, prickling out, potting in, in the greenhouse with all plants that require a long season. At the same time we start with tidying up the gardens and digging in the kitchen gardens. 

As a gardener you develop a special sense for soil and manure. Soil and manure are the black gold, the most attractive and precious you can get! At Gunnebo the work with soil preparation is a valued and important part of the gardening year.  It’s now that we lay the foundation of this summers success or failure. I would go as far as saying that the effort we, with our bodies put in to the soil in the springtime decide how much the soil gives back. At the same time we have the forces of nature, sometimes working against us and sometimes with us, and we just have to adapt end fend off as good as we can. 

Now the best and most intense time in the gardening year begin! 

/Joakim 

Best right now: All the cheerful, eager workers in the garden! 

             Skolning av Purjolök ‘St Victor’/Prickling out leek ‘St Victor’.

Read Full Post »