Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Ja, nu grävs det på Gunnebo igen. Här nedan beskriver utgrävarna med egna ord den första tidens vedermödor vid orangeriängen.

Stefan Karlberg

 

Hej!

Nu har vi kommit igång med den arkeologiska utgrävningen av platsen för det gamla orangeriet på Gunnebo. Vi som gräver kommer från Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och vi har alla våra specialområden och befinner oss på olika stadier i arkeologiutbildningen. Grävledare är Göte Nilsson Schönborg som specialiserat sig på 1600/1700-talets arkeologi och allmän kulturhistoria.

De första dagarna på en arkeologisk utgrävning börjar man med att avgränsa undersökningsområdet, därefter avlägsnar man gräs, torv och matjordslager. Detta sker med grävmaskin och handskottning. Dessa dagar kan vara fysiskt ansträngande, men i detta intressanta inledningsskede får man också koll på området. Detta moment kallas för avbaning. Vid avbaningen framträder eventuella anläggningar och kulturlager – med anläggningar menar vi byggnadskonstruktioner, murrester med mera. Kulturlager kallas de jordlager som innehåller spår av mänsklig aktivitet.

grävgäng

Det är vi som gräver fram resterna av Gunnebos orangeri!

Vårt uppdrag är att spåra rester av Gunnebos orangeri, som uppfördes på 1780-talet. Orangeriet som i sin samtid ansågs vara ett av landets påkostade och ritades av dåtidens stadsarkitekt i Göteborg; Carl Wilhelm Carlberg och utsmyckades med en slottsliknande fasad. Byggnaden, som hade en L-formad plan, var utrustad med såväl sällskapslokaler som ett drivhus för exotiska växter. Orangeriet finns avbildat på samtida målningar och finns beskrivet i litteratur från tiden och förstördes vid en brand 1829. Vad vi inte känner till, trots de detaljerade ritningar som finns över byggnaden, är inredningsdetaljer och byggnadens exakta läge i parken. Vid en arkeologisk undersökning utgår man i första hand efter de lämningar man hittar i marken. Resultaten från undersökningarna jämförs senare med det samtida skriftliga källmaterial som finns att tillgå, i form av reseberättelser, ritningar mm. 

Vi har nu haft några intressanta, intensiva dagar med ömsom regn och ömsom sol, och för varje dag har det påträffats nya intressanta lämningar. Eftersom området har varit utnyttjat under långa tider, finner vi rester av såväl 1700-talet som 1800-talet. Platsens kontinuitet ända fram till vår moderna tid avslöjas av diverse recenta fynd i form av kapsyler, ölburksringar mm. Så spannet är ganska stort mellan kraftiga grundmurar från 1700-talet, kinesiskt blåvitt porslin, 1800-talskeramik och moderna ”sopor”. 

Under de fortsatta undersökningarna kommer vi fortsätta att söka efter murverk och lösfynd som daterar anläggningarna, men också efter speciella fynd som växtdelar och fröer som kan ge en bild av växthusets gamla flora. Ett intressant fynd har varit förekomsten av tegelkonstruktioner, som i nuläget tolkas som uppvärmningsanordningar med rökkanaler. Eftersom dessa är delvis nedrivna, måste vi också söka efter jämförelsematerial för att ytterligare diskutera ålder, funktion mm.
 
Vi kommer fortsättningsvis att rapportera om arbetets fortskridande, samt återkomma med bilder på spännande fynd! 
 

Hälsningar,
Göte och Anna.

Annonser

Read Full Post »

DSCN3937 

The installation at the food fair mirrors two important aspects of Gunnebo House and Gardens: history and organic outlook. The installation consists of recycled material from Gunnebo and historical forms from Gunnebo. We work a lot with recycled material as a means of communicating our organic outlook, and of course as a good strategy of using resourses.

 

DSCN3932

A part of  the orangery, a vertical recycled kitchen garden, exotic plants by the orangery.

Last year the great artist Topher Delaney was a guest artist at Gunnebo House and Gardens. During the creative process at Gunnebo she worked a lot on containers and distribution. Topher Delaney stated: ” The ultimate, most elegant container of nourishment is the plant itself”.

 

DSCN3950

The original designs of an ornamental urn by Gunnebos architect Carl Wilhelm Carlberg in the right scale. In the center a play with that design: lemons flourished in the orangery two hundred years ago. 

If you want to visit the food fair in Gothenburg, it’s still open for two more days, tuesday 19th and wednesday 20th of may.

Welcome!

/Joakim

Read Full Post »

Material needed:

Organic soil.

Recycled Tetra Pak.

Plants of your own choise.

Recycled EU-pallets.

Warning: This garden is great fun but not low maintenance!

DSCN3917

 DSCN3918

DSCN3920

DSCN3925

Photographer: Cecilia Lundmark

Thank you all who helped me realize this idea!

/Joakim

Read Full Post »

Nu är Gunnebos kossor utsläppta på grönbete. Östen med manskap har ägnat stora delar av senvintern och våren åt att skapa fina förutsättningar för våra fyrbenta medarbetare. Besättningen består av rödkullor fördelade på åtta kor, åtta kalvar och en tjur. Det gick inte att ta miste på deras glädje när de skuttande och lätt förvirrade lämnade ladugården för en ny tillvaro i den 1,5 hektar stora och grönt böljande hagmarken. Korna är ett trevligt inslag i den historiska miljön, men också en viktig nyttighet som håller markerna öppna och därmed rent fysiskt medverkar till gestaltningen av kulturlandskapet. Ja, djuren är precis som undertecknad: snälla och flitiga kulturvårdsarbetare!

img_05111

Rödkulla på grönbete.

I nära anslutning till kossornas nya lekplats pågår slutklämmen i restaureringen av lantgårdens vattendamm. Stenmurarna har mödosamt åter lyfts på plats och de kringliggande markytorna har planerats för grusgångar och gräsytor. Ett staket flätat med rönnslanor efter historiska förlagor skyddar utan att skymma. Området är i förhållande till slottet och stilträdgården befriande prestigelöst och, hoppas jag, inbjudande för den förestående sommarens picknickäventyr.

img_0805

Lantgårdsdammen före restaurering.

img_0893

Lantgårdsdammen efter restaurering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under restaureringen tömdes dammen på vatten så när som ett djup om cirka tio centimeter. Detta med hänsyn till fortlevnaden av ytterligare en kategori gäster som uppskattar livet på Gunnebo: den fridlysta mindre vatten-salamandern (Triturus Vulgaris). Salamandern kan bli upp till cirka nio centimeter lång och tolv år gammal. De små krabaterna är förtjusta i föda som exempelvis maskar, spindlar, insekter, sniglar och mygglarver. Här har jag tyvärr större svårigheter att framhålla förenande karaktärsdrag mellan mig och vattendjuren. Skulle möjligen vara salamanderns egenskap att vid sällsynta tillfällen ge ifrån sig lågt knorrande ljud…

salamander

Mindre vattensalamander.

 

Ta väl hand om er,

Stefan Karlberg

Bäst just nu:

Alingsås vinner SM-finalen i handboll.

Read Full Post »