Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Det är varmt också på Gunnebo. 29 grader, vilket för övrigt är samma antal grader som sadeltakens lutning på Gunnebos flygelbyggnader.

Byggnadsställningar reser sig kring slottet i väntan på väldoftande linoljefärg. Just nu rengörs fasaden med vatten och såpa.

Många har svårt för det här med fasadställningar intill mer eller mindre betydelsefulla kulturhus. Man menar att de skymmer och förfular som ett slags visuellt brus.

Själv ser jag det som ett tecken på ansvar och omsorg: en förhoppning om att konsolidera och bevara den fysiska materian i oändlighet. Även om detta i realiteten är en omöjlighet menar jag att det är själva tanken kring evighetsperspektivet som tilltalar.

Så här skriver Jonathan Safran Foer i sin utmärkta bok Allt är upplyst: ”Menachem var mest stolt över byggnadsställningen: symbolen för att allting ständigt förändrades, ständigt blev lite bättre.”

Ommålningen av slottet pågår fram till den 14:e augusti. Om någon nu undrar kan jag försäkra vederbörande om att byggnadsställningen då också nedmonteras.

Ta väl hand om er,

Stefan Karlberg

IMG_0955

Byggnadsställning triumferar vid Gunnebo slott.

Annonser

Read Full Post »

Med detta inlägg avslutas bloggrapporteringen från utgrävningen vid orangeriängen. För denna gång, skall tilläggas. För även om mycket nu har klarlagts avseende orangeriet har, i sanning många nya frågor skapats under resans gång.

Från Gunnebo riktas härmed ett stort tack till utgrävningsledare Göte Nilsson-Schönborg och Anna Sörman-Johansson med kurskamrater som utöver en utomordentlig arkeologisk insatts också levererat information till detta forum.

Stefan Karlberg

 

Hej!

Nu har vi avslutat själva grävandet på orangeriängen och påbörjat sortering och tvättning av fynden. Ett projekt i sig var att rengöra de tusentals glasskärvor som vi har hittat; ett spännande arbete där vi har utvecklat nya ”tvättmetoder”. När vi går igenom fyndmaterialet öppnar sig nya möjligheter att analysera föremålen utifrån olika frågeställningar: kan glasskärvorna exempelvis ge inblick i dåtidens glashantverk? Just denna fråga diskuteras just nu med externa experter inom området. Vi har vidare påträffat flera skärvor av kakelugnar med glasyrspår som visar på färgsättningen, vilket fram till nu varit okänt.

DSCN2177

Tvättning och sortering av glasfynd

Nu återstår för oss att sammanfatta utgrävningen i en slutrapport, där vi som har deltagit i projektet kommer att bidra med mindre artiklar som behandlar grävningen, fynden och Gunnebos egendom i ett vidare kulturhistorisk perspektiv. Rapporten förväntas vara under arbete fram till hösten varefter vi lovar att återkomma med mer information.

Trevlig sommar!

Önskar utgrävarna genom Göte och Anna

Read Full Post »

Det rapporteras om stora genombrott från utgrävarna vill jag lova…

Stefan Karlberg

 

Hej!

Vi fortsätter att rensa fram murar. Nu med höjd intensitet och god hjälp av Gunnebos arbetslag. I rasmassorna hittar vi mer kinesiskt porslin och fönsterglas, spikar och även några blyspröjsar till gamla fönsterrutor. En kritpipa som påträffades häromdagen stärker vår uppfattning om att vi nu är tillbaka i 1700-talet!

Det verkligt stora fyndet är annars ett litet kopparmynt som grävdes fram fram i orangerigrunden. Myntet är en svensk 1/4-skilling från 1803 med Gustav IV Adolfs namnskiffer. Detta skiljemynt hade i sin samtid en låg valör, men är för oss i arkeologiska sammanhang mycket värdefullt för datering. Myntet hittades i ett område där vi tidigare funnit fynd från 1700-och tidigt 1800-tal. Även om mynt vid denna tid var i omlopp under längre tider har det otvivelaktigt hamnat i jorden under familjen Halls tid på Gunnebo.

Hälsningar,

Göte och Anna

DSCN2056

Myntfynd från utgrävningen av Gunnebos orangeri.

Read Full Post »

Här följer andra delen av utgrävarnas rapportering från den spännande arkeologiska jakten på Gunnebos gamla orangeri.

Stefan Karlberg

 

Hej igen!

Grävningen fortsätter i det soliga sommarvädret. Vad har hänt sen senast vi hörde av oss? Efter provschaktningar på olika ställen på orangeriängen kunde vi konstatera att man förmodligen i gammal tid har anlagt ett lager med ganska stora stenar som en stabiliserande nivå. Stenpackningen stäcker sig förmodligen över stora delar av den terrassen där orangeriet tidigare låg. Detta var en viktig uppgift för den visar hur mycket man bemödade sig om att göra kraftiga och beständiga anläggningar i parkområdet.

DSCN1996

Orangeriets ursprungliga grundläggning friläggs.

 

Idag har vi fått grävhjälp av Gunnebos arbetslag, så nu skottar vi och fingräver vi för fullt, medan grävmaskinen tar bort de fyndlösa jordmassorna. Idag har vi fortsatt att borsta fram 1700-talsmurverk, funnit bitar av 1700-talets fönsterglas och hittat små skärvor av kinesiskt porslin. Porslinet är långväga importvaror som brukades vid måltider och tedrickande i sällskapslivet på Gunnebo. Det är fascinerande att hålla i en kinesisk porslinsskärva och tänka på de farofyllda seglatserna och de äventyrliga strapatser som gjorde att dessa exotiska hushållsföremål kom till Sverige. Vi hittar också byggnadsdetaljer så som handsmidda spikar, andra järndetaljer och fragment av koppartaket som låg på orangeriet.

DSCN1863

Fynd! Kinesiska porslinsskärvor.

Hälsningar,

Göte och Anna

Read Full Post »